Opbrengst en besteding

Waar gaat het geld naar toe?

Met het evenement ColSensation wil Stichting Team Doelbewust een bijdrage leveren aan onderzoek naar en genezing van kanker en verbetering van leven voor kankerpatiënten.

“Hoop Doet Leven. Zolang er hoop is op behandelmethoden voor genezing of verbetering van leven, is er energie en motivatie om de mogelijkheden vast te grijpen die worden geboden. Zo houden we ook hoop en vertrouwen dat er ooit behandelmethoden worden gevonden voor alle vormen van kanker zodat onze dierbaren ons niet vroegtijdig ontvallen en kanker verwordt tot een chronische aandoening waarmee goed te leven valt.” (bron: uit het voorwoord van het informatieboekje van ColSensation 2015)

Ook dit jaar zijn de donatiegelden van ColSensation daarom bestemd voor KWF Kankerbestrijding en regionale kankergerelateerde doelen. Stichting Team Doelbewust heeft besloten de opbrengst van ColSensation 2018 als volgt te besteden:

Minimaal 75% van de donatiegelden gaat naar KWF, waarbij de volgende verdeling geldt:

  1. 25% gaat naar een onderzoek naar de rol van DNA-optuiging bij (het ontstaan van) kinderhersenkanker (lees de publiekssamenvatting hier)
  2. 25% gaat naar een onderzoek om immunotherapie effectiever te maken (lees de publiekssamenvatting hier)
  3. 25% gaat naar andere onderzoeken binnen KWF Kankerbestrijding (bekijk de website van KWF Kankerbestrijding)

De overige 25% (met een maximum van € 50.000) wordt door Stichting Team Doelbewust bestemd voor regionale kanker gerelateerde doelen (zie www.teamdoelbewust.nl)

Op deze wijze laten we een deel van de opbrengst terugvloeien naar de regio West-Brabant (waar de oorsprong van Stichting Team Doelbewust ligt en waar veel van onze deelnemers vandaan komen) om hiermee de zorg van en rondom kankerpatiënten te verbeteren.


KWF

KWF Kankerbestrijding heeft als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker.

We willen dat:

  • minder mensen kanker krijgen
  • meer mensen genezen
  • de kwaliteit van leven van de patiënt zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte

Wat we de komende jaren willen bereiken:

  • Financieren en faciliteren van kankeronderzoek
  • Beïnvloeden van beleid
  • Delen van kennis over kanker en de behandeling ervan

Wat hebben we al bereikt:
In de afgelopen 65 jaar hebben we al veel bereikt. De 5-jaars overlevingskans van kankerpatiënten is meer dan verdubbeld tot 62%. Wetenschappelijk onderzoek is de basis voor de bestrijding van kanker, het verbeteren van overlevingskansen en van de kwaliteit van leven van patiënten. We kunnen kanker alleen terugdringen als we de ziekte beter leren begrijpen. Dankzij onderzoek is de kennis over het ontstaan en de behandeling van kanker enorm toegenomen.

Maar er blijft nog heel veel te winnen, want kanker is in Nederland doodsoorzaak nummer één. Net als miljoenen mensen delen we een droom: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn als deze droom uitkomt. We doen er alles aan om dit waar te maken. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Onderzoek naar kanker wordt grotendeels gefinancierd door particuliere donaties. Daarom is jullie bijdrage van wezenlijk belang!